เช็คด่วน บัตรคนจน เดือนกันยายน 2566 รับจุกๆ 1,500 ใครได้บ้าง

หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 ไปแล้วนั้น พร้อมกับเปิดให้คนผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดกรอบการยืนยันตัวตนออกเป็นรอบๆ รวมทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้

วงเงินที่จะได้รับย้อนหลังโดยส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค กับร้านธงฟ้า และร้านค้าร่วมโครงการ วงเงิน 300 บาทต่อเดือนต่อคน

ดังนั้น ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ที่ยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-26 ส.ค. 66 จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card วันที่ 1 ก.ย. 66 โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังถึง 5 เดือน (เดือน เม.ย.-ส.ค. 66) วงเงินรวมทั้งสิน 1,500 บาท

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 266 หรือบัตรคนจน ที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป ซึ่งบัตรคนจน เดือนกันยายน 2566 จะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลังแต่อย่างใด ยกเว้นจะเป็นกลุ่มผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณา ส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 มีวงเงินเข้ากระเป๋ากี่บาทใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ไปดูกัน

วันที่ 1 กันยายน 2566

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน

วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

วันที่ 20 กันยายน 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียน

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *