ส่องนาฬิกาหรู ทักษิณ ใส่กลับไทย หลักร้อยล้าน ก่อนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นหลักหมื่น


VDOส่องนาฬิกาหรู ทักษิณ ใส่กลับไทย หลักร้อยล้าน ก่อนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นหลักหมื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *