ในหลวงร.9 ถอดจิตมาคุยในนิมิตกับหลวงปู่ท่อน เล่าวิบากกรรม ที่เสียดวงตามาหลายชาติ


ในหลวงร.9 ถอดจิตมาคุยในนิมิตกับหลวงปู่ท่อน เล่าวิบากกรรม ที่เสียดวงตามาหลายชาติ

VDOในหลวงร.9 ถอดจิตมาคุยในนิมิตกับหลวงปู่ท่อน เล่าวิบากกรรม ที่เสียดวงตามาหลายชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *