ท่านอ้น เผยคำที่ห้ามใช้ หลังพบประชาชน เปล่งเสียงดังกึกก้อง ก่อนยกมือไหว้


ท่านอ้น เผยคำที่ห้ามใช้ หลังพบประชาชน เปล่งเสียงดังกึกก้อง ก่อนยกมือไหว้

VDOท่านอ้น เผยคำที่ห้ามใช้ หลังพบประชาชน เปล่งเสียงดังกึกก้อง ก่อนยกมือไหว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *