ภาพประทับใจ “ความอบอุ่น” ; กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยื่นพระหัตถ์ไปแตะพระอังสา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ


ภาพประทับใจ “ความอบอุ่น” ; กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยื่นพระหัตถ์ไปแตะพระอังสา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

VDOภาพประทับใจ “ความอบอุ่น” ; กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยื่นพระหัตถ์ไปแตะพระอังสา เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *