กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปรากฏพระองค์เป็นครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


VDOกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปรากฏพระองค์เป็นครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *