ไม่ถือตัว! ‘ท่านอ้น วัชรเรศร’ ร่วมรับประทานอาหารกับ ‘ปราโมทย์ นาครทรรพ’ ดูเหนื่อยอ่อนแต่ยังอ่อนน้อม


ไม่ถือตัว! ‘ท่านอ้น วัชรเรศร’ ร่วมรับประทานอาหารกับ ‘ปราโมทย์ นาครทรรพ’ ดูเหนื่อยอ่อนแต่ยังอ่อนน้อม

VDOไม่ถือตัว! ‘ท่านอ้น วัชรเรศร’ ร่วมรับประทานอาหารกับ ‘ปราโมทย์ นาครทรรพ’ ดูเหนื่อยอ่อนแต่ยังอ่อนน้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *