โมเมนต์อบอุ่น “ท่านอ้น”จับมือ”ท่านอ่อง” คอยดูแลน้องชายซึ่งไม่ค่อยแข็งแรง เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา


โมเมนต์อบอุ่น “ท่านอ้น”จับมือ”ท่านอ่อง” คอยดูแลน้องชายซึ่งไม่ค่อยแข็งแรง เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา

VDOโมเมนต์อบอุ่น “ท่านอ้น”จับมือ”ท่านอ่อง” คอยดูแลน้องชายซึ่งไม่ค่อยแข็งแรง เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *