อนุโมทนาบุญ หนิง ปณิตา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 40 ตัว

หลังได้รับการปล ดปล่อย เชื่ อว่าหลายๆคนคงยังเ สียใจกับการจ ากไปของนักแสดงสาว ที่เรียกได้ว่าเป็น การจ ากไปแบบกะทั นหันไม่ทันได้ตั้ งตัว และถึงแม้ว่าจะผ่านมา 1 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสา

เห ตุการเ สียชีวิ ตที่แท้จริง โดยการจ ากไปครั้งนี้ นับว่าเป็น ข่ าวที่เศร้ าสะเทืoนใ จของใครหลายๆคนอย่ าง

แน่นอน รวมถึงทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลั บก็ยังคงเศร้ า และทำใ จไม่ได้ต่อการจ าก

และยังเผยได้เห็นภาพน้ำต าโ คกระบือที่เจ้าตัวบอกว่าเกิ ดมาเพิ่งเคยเห็น โดยทางด้าน หนิง ปณิต า

ได้เล่ าว่า วันนี้ไปปล่อยโ คกระบื อ 40 ตัว ให้กับสมาค มประชาค มคนต าบอ-ดแห่งประเทศไทย

ส่งไปให้คนต าบอ-ดทางเหนือได้เ ลี้ยงต่อสร้ างร ายได้สร้ างอาชีw เ กิดมาเพิ่งเคยเห็นที่เค้าบอกว่าวัว

คว ายรับรู้ได้เวลาเราไปไ-ถ่ชีวิ ตเขา เขาร้ องไ ห้ เขารับรู้ ทุกชีวิ ตมีค่ า ขอบคุณกัลย าณมิตร

ที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะ กร าบ wระครูใบฎีก ากฤษณ์ กิตติญ าโณ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ส่งผลบุญให้นู๋นะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *